تقسیم بخش الکترونیک سامسونگ به دو شرکت مجزا

درخواست حذف این مطلب

کمپانی کره ای سامسونگ تصمیم دارد قسمت الکترونیک خود را تقسیم به دو قسمت کند تا رقابتی بیشتر با تولیدکنندگان گوشی داشته باشد.ضمنا،سامسونگ با این کار خواهد توانست پول نقد بیشتری در اختیار سهامداران خود گذارد.

این را هم باید گفت که این تصمیم هنوز به طور رسمی توسط سامسونگ بیان نشده است و احتمال می ورد در این هفته اعلام شود.این تصمیم موجب ساده تر شدن ساختار سازمانی سامسونگ شود.سعی کره ای ها بر این است که اندکی،سرمایه گذاران خود را با این تصمیم راضی نگه دارند.فاجعه ای که گل ی نوت ۷ برای سامسونگ رقم زده،موجب شده سامسونگ در وضعیت خوبی قرار نگیرد.تحقیقاتی در ارتباط با پرونده های فساد اقتصادی هم که دیگر قوز بالا قوز.